top of page

Algemene Voorwaarden (AV) - Nachtegaal-Hoeve
28.04.2023

1 . Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tot verhuur van vakantiewoningen voor accommodatie alsmede op alle overige diensten en leveringen die verhuurder Nachtigallenhof voor de klant verricht.  Voor eventuele wijzigingen of aanvullende afspraken is de toestemming van de verhuurder in tekstvorm vereist.

2. Verhuuritem

Nachtigallenhof verhuurt vakantieaccommodaties uitsluitend voor particuliere, kortdurende huisvesting. Deze mogen alleen worden gebruikt voor het geboekte en bevestigde aantal gasten. Voor elk ander gebruik is de voorafgaande toestemming van de verhuurder vereist.

Feesten, vrijgezellenfeesten of iets dergelijks zijn niet toegestaan in de vakantiehuizen. Verhuurde objecten mogen niet tegen vergoeding of kosteloos aan derden worden verhuurd of anderszins aan derden ter beschikking worden gesteld.

3. Contractsluiting

Met de boekingsaanvraag dient een huurder zijn bindende huuraanvraag in. Een aanvraag kan persoonlijk, telefonisch, per e-mail of via de website van Nachtigallenhof of een derde partij worden gedaan. Het huurcontract van een vakantiewoning komt tot stand op het moment dat de verhuurder de boekingsbevestiging verstuurt.

4. Huur en betaling

De vervaldatum van de aanbetaling en de resterende betaling van de overeengekomen huurprijs wordt bepaald met de boekingsbevestiging. De aanbetaling is doorgaans een week na het sluiten van het contract verschuldigd. Bij niet tijdige betaling heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst te ontbinden.

Voor boekingen gemaakt voor 28.04.2023: De huurprijs is inclusief alle bijkomende kosten (exclusief verwarming), internettoegang, eindschoonmaak en 7% BTW.

​De huurprijs is exclusief verwarming. Verwarming wordt apart in rekening gebracht op basis van gebruik (kilowattuur – kwh) tegen een prijs van 0,25 Eurocent per kwh. De aflezing van de kilowattuur wordt afgelezen op de warmtemeter en op de dag van aankomst en vertrek schriftelijk aan de gast overhandigd.

Voor boekingen gemaakt naar 28.04.2023: De huurprijs is inclusief alle bijkomende kosten, internettoegang, eindschoonmaak en 7% BTW.

5. Waarborgsom
De verhuurder rekent een eenmalige borg van € 250,- voor de boekingsperiode, die bij aankomst contant dient te worden overhandigd.

 

Het borgbedrag wordt na inspectie van het appartement contant aan de huurder overhandigd of binnen 7 werkdagen geretourneerd.

 

In geval van nalatig veroorzaakte schade aan de huurwoning en inventaris, in geval van overtredingen van de algemene voorwaarden of de huisregels, vervalt de borg.

6. Minimale huurperiode

De minimale verblijfsduur is 5 nachten.  

7. Bezettingslimiet

Nachtigallenhof stelt voor elk vakantiehuis een maximaal aantal personen als bezettingslimiet. De grens mag niet overschreden worden zonder toestemming van Nachtigallenhof.

8. Annuleringsvoorwaarden

Als de huurder annuleert, zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:

        vanaf boeking: 20% van de totale prijs

        6 maanden tot 1 maand voor de aankomstdatum: 50% van de totale prijs

        1 maand tot 1 week voor de aankomstdatum: 80% van de totale prijs

        In de laatste week voor de dag van aankomst: 90% van de totaalprijs

De huurder is niet vrijgesteld van het betalen van de huur als de huurder een persoonlijke reden heeft - b.v. B. Ziekte of verhindering om professionele of familiale redenen - kan de vakantiewoning niet gebruiken.

Wij raden de huurder aan een reisannuleringsverzekering af te sluiten.

Als de wijk Münstermaifeld of ons bedrijf tijdens uw reisperiode vanwege Corona officieel is gesloten of als er een accommodatieverbod wordt opgelegd, wordt uw boeking kosteloos geannuleerd. Word je echter zelf ziek met Corona, of moet je persoonlijk in quarantaine, wordt je wijk een risicogebied of mag je het land niet uit, dan is dit je eigen verantwoordelijkheid. Informeer bij uw reisannuleringsverzekering of deze in de genoemde gevallen kosten dekt. Als u een boeking wilt annuleren waarvoor geen verbod op accommodatie is afgekondigd, zijn onze normale annuleringsvoorwaarden volgens de algemene voorwaarden van toepassing

9. Aankomst- en vertrektijden, sleuteloverdracht

Geboekte vakantiewoningen staan op de afgesproken aankomstdag vanaf 16.00 uur ter beschikking van de klant. Eerdere verstrekking is op aanvraag mogelijk.

De sleutels worden op de dag van aankomst na telefonische afspraak direct bij het vakantiehuis overhandigd. Buiten de reguliere aankomsttijden (16.00 uur tot 19.00 uur) wordt de klant geïnformeerd waar de sleutel van het vakantiehuis is opgeslagen. Eventuele vragen over de sleuteloverdracht kunnen vooraf telefonisch worden beantwoord. Bij verlies van de sleutels is de huurder aansprakelijk voor de daardoor ontstane kosten.

Op de overeengekomen vertrekdag dient de vakantiewoning uiterlijk om 10.00 uur te zijn verlaten en bezemschoon aan de verhuurder te worden geretourneerd.

10. Linnengoed, handdoeken

Beddengoed en handdoeken worden door de verhuurder verzorgd. De bedden zijn opgemaakt bij aankomst.

11. Zorgplicht, aansprakelijkheid van de huurder

Alle vakantiewoningen zijn rookvrij. Bij overtreding hiervan is de verhuurder gerechtigd de huurder een speciale schoonmaaktoeslag van € 250,- in rekening te brengen. Alle kamers zijn voorzien van rookmelders.

Wij voorzien u graag van asbakken buiten en op de terrassen.

De huurder dient het gehuurde en de inrichting met zorg te behandelen. Door schuld veroorzaakte schade dient door huurder te worden vergoed. Huurder is verplicht bij het betrekken van het gehuurde de voorziening op volledigheid en bruikbaarheid te controleren en eventuele klachten onverwijld aan verhuurder te melden.

 

Ook dient de huurder eventuele schade tijdens de huurperiode direct te melden.

12. Huisdieren

Honden en andere huisdieren zijn welkome gasten op de Nachtigallenhof na aanmelding en afspraak.

Houd de binnenplaats, het nachtegaalbos en de vakantiehuizen schoon en verwijder eventuele "ongelukken" die kunnen zijn gebeurd als uw viervoeter per ongeluk zijn zaken op de binnenplaats doet.  

Let op deze aanvullende eisen:

Dierenpaspoort bij aankomst uit het buitenland

Aansprakelijkheidsverzekering voor huisdieren

Dieren moeten zindelijk zijn.

De huurder dient ervoor te zorgen dat zijn huisdier de omliggende buurt niet verstoort.

Het is de huurder niet toegestaan zijn huisdier zonder toezicht achter te laten in de tuin of binnenplaats of in het vakantiehuis (tenzij het in een doos zit).

Alle spullen die het huisdier nodig heeft, worden door de huurder meegebracht. Hierbij horen ook je eigen deken of mand, eventueel een box, en je eigen handdoeken.

Dekens en handdoeken in het huis zijn gereserveerd voor onze menselijke gasten en mogen niet worden gebruikt voor dieren.

Dieren mogen niet op banken of in bedden slapen.

De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het huisdier aan het gehuurde met inbegrip van het onroerend goed en de inrichting.

13.  Bijzondere voorschriften voor het gebruik van de Nachtigallenhof

De klant verbindt zich ertoe de Nachtigallenhof en de gehele binnenplaats met zorg en aandacht te behandelen.

De gast is zich ervan bewust dat het verblijf in een vakantiehuis of vakantieappartement in de directe nabijheid van een bos bijzondere gevaren met zich meebrengt. Deze omvatten (maar zijn niet beperkt tot): afgebroken takken, glibberig vochtige bladeren of aan bomen, gras en losse stenen; de klant zal zich daarom prudent gedragen naar de omgeving toe. Ouders hebben een verhoogde zorgplicht voor hun kinderen. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen.

Het gebruik van de BBQ-grill of de broodoven is uitdrukkelijk onder voorbehoud en alleen op afspraak. De Nachtigallenhof is gerechtigd onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld verhoogde droogte en risico op bosbranden) het gebruik hiervan te verbieden.

De klant verbindt zich ertoe zich tijdens rustige tijden (22.00 tot 08.00 uur) zo te gedragen dat andere gasten van de Nachtigallenhof niet in hun rust worden gestoord. Bij overtredingen is de Nachtigallenhof gerechtigd bij herhaalde overtredingen haar woonrechten uit te oefenen en de klant vroegtijdig te laten vertrekken. In dat geval wordt de huurprijs alsnog volledig in rekening gebracht.

In het geval van een stormwaarschuwing van de Duitse weerdienst of soortgelijke noodsituaties, heeft de Nachtigallenhof het recht om de binnenplaats vrij te maken voor de veiligheid van alle gasten. De instructies van de medewerkers van de Nachtigallenhof dienen opgevolgd te worden. Indien de instructies niet worden opgevolgd, is het verblijf op de boerderij en in de vakantiehuizen op eigen risico.

Toegang tot de Nachtigallenhof met eigen auto en tot de daarvoor bestemde parkeerplaatsen is in overleg toegestaan.

 

14. Internet/wifi

Indien de vakantiewoning is voorzien van internet/WLAN, aanvaardt de verhuurder geen enkele aansprakelijkheid voor de functionaliteit van het internet/WLAN of voor schade als gevolg van het gebruik ervan, in het bijzonder virusinfecties.

Elk oneigenlijk gebruik van internet, in het bijzonder het gebruik van illegale inhoud van internet, bijvoorbeeld het illegale gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud, is verboden.

Huurder vrijwaart verhuurder van aanspraken van derden jegens verhuurder als gevolg van oneigenlijk gebruik.

15. Opzegging van het contract door de verhuurder

Indien de vakantiewoning wordt vernield door brand, storm of een soortgelijke gebeurtenis die een verblijf onmogelijk maakt, is de verhuurder gerechtigd ofwel de huurder een gelijkwaardige huurwoning aan te bieden ofwel de huurovereenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen.

 

Bij overbevolking/dubbelboeking is verhuurder gerechtigd de huurder een gelijkwaardige vervangende huurwoning aan te bieden zonder dat huurder hiervoor extra kosten maakt.

Bij overtreding van de bepalingen van deze voorwaarden tijdens het verblijf heeft de eigenaar recht op buitengewone opzegging van de huurovereenkomst zonder opzegtermijn. Een vordering tot schadevergoeding van de huurder is nietig.

16. Rechtskeuze

Het Duitse materiële recht is van toepassing, tenzij dwingende voorschriften de geldigheid van een ander recht voorschrijven.

17. Scheidbaarheidsclausule

Als afzonderlijke bepalingen van dit contract niet effectief of niet-afdwingbaar zijn of als ze onwerkzaam of niet-afdwingbaar worden na het sluiten van het contract, blijven de overige delen van het contract onaangetast door de ineffectiviteit.

 

De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de gevolgen het dichtst in de buurt komen van het economische doel dat de contractpartijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nastreven. Bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing in het geval dat de overeenkomst onvolledig blijkt te zijn.

18. Contractuele partners

Nachtegaal Hof

Petra Schmiedle, Moselstrae 5, 51429 Munstermaifeld

Telefoon: +49 (0) 173-3146666

E-mail: info@Nachtigallenhof.de

Website: www.nachtigallen-hof.de

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page